Welkom op mijn genealogiepagina!

Ik ben Jan Hendricus van den Heuvel, geboren op 31 mei 1959 te Rotterdam.Op deze paginas vindt u mijn familiegeschiedenis in de vorm van een uitgebreide kwartierstaat.

Pas op latere leeftijd, in 2010 ben ik naar het noorden van het land getrokken, eerst naar IJmuiden, daarna Alkmaar en sinds juni 2016 ben ik woonachtig in Heerhugowaard. Het grootste gedeelte van mijn familiegeschiedenis speelde zich echter af in Rotterdam en omstreken, daar liggen dus mijn roots.

In 2009 ben ik begonnen met het stamboomonderzoek. Achteraf gebleken te laat want vele bronnen, die mij nog fraaie verhalen en anekdotes hadden kunnen vertellen, waren toen al overleden. Gelukkig waren mijn ouders toen nog steeds gezond en met enkele gegevens van hen, ben ik destijds begonnen aan het onderzoek, dat heden ten dage nog steeds doorgaat.

Op deze paginas treft u de familiegeschiedenis van mijn vaderskant (de Van Den Heuvels) en die van mijn moederskant (de Jansens) aan. Maar het onderzoek heeft zich niet beperkt tot die twee namen, er is ook een uitgebreide tak van bijvoorbeeld de Schiedamse families van den Broek, van der Hoeven en Baron, de voorouders van mijn oma van vaderszijde, Josina van den Broek.

Naast mijn eigen kwartierstaat, heb ik ook van mijn aangetrouwde ooms en tante van zowel mijn moederzijde als mijn vaderszijde beperkte kwartierstaten gemaakt. Deze personen zijn ook in de reguliere kwartierstaat opgenomen maar de aparte staten gaan in op hun voorouders. Deze zijn ook op deze website te raadplegen. Het onderzoek van deze kwartierstaten loopt ook nog steeds want genealogie is een bezigheid, waarmee je nooit klaar bent.....

Verder treft u op aparte pagina's mijn foto's van de Nijmeegse Vierdaagse aan, een wandelevenement waaraan ik sinds 2009 deelneem


 

Mijn ouders

Vaderszijde: van den Heuvel

De familie van mijn vaders kant, de 'van den Heuvels', was vrij eenvoudig te traceren. Ten tijde van het begin van mijn onderzoek woonde ik nog in Rotterdam en het grootste gedeelte van de van den Heuvels heeft daar gewoond. Gerrit van den Heuvel, geboren op 2 augustus 1751 in Tiel, was de eerste van den Heuvel, die naar Rotterdam trok en sindsdien is de familie daar gebleven.

De familie van de moeder van mijn vader (Josina van den Broek, geboren 4 februari 1893)was grotendeels afkomstig uit Schiedam. Het onderzoek heeft aan die kant een familielegende ontluisterd: ooit ging het verhaal dat mijn betovergrootouders (Pieter van den Broek en Josina Kalkman) tegelijkertijd het leven hebben gelaten en er in de krant het bericht had gestaan dat ze na een huwelijk van 63 jaar trouw tot in den dood waren. Al snel bleek uit de overlijdensaktes van het echtpaar dat Josina Kalkman op 17 februari 1911 en Pieter van den Broek op 19 februari 1911 is overleden. Krantenberichten heb ik wel teruggevonden: ze werden samen op dezelfde dag begraven.

Bij de Schiedamse tak van mijn vaders moeder komt ook de roemruchte Maria Baron naar voren. Ze had om een of andere reden een mysterieuze naam in de familie ofschoon er, nadat mijn grootmoeder in 1984 was overleden, niemand meer was, die haar echt had gekend. Bij het onderzoek kon ik zeer ver terugkomen in de Schiedamse 'Baron-tak', helaas kwamen er geen echte baronnen naar voren. De oudst bekende Baron is Pieter Willemszoon Baron, geboren omstreeks 1660 in het Brabantse Heusden en als VOC-provoost overleden in Zuid Afrika in 1731.

Meer

Moederszijde: Jansen

Bij mijn moederskant liep ik helaas al snel vast met mijn onderzoek. Niet omdat Jansen een veelvoorkomende naam is maar omdat een van de voorvaderen, te weten Johann Eden Jansen uit het Oost-Friese Hohenkirchen afkomstig was. De Kirchebucher van die gemeente leverden enkele gegevens op inzake zijn geboorte- en doopdatum alsmede die van zijn ouders. Helaas zijn daar geen verdere gegevens meer van terug te vinden.

Mijn grootmoeder van moederszijde, Maria van der Harst, was afkomstig uit Middelburg en ook daar liep ik bij het nazoeken van sommige takken vast omdat gedurende de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog vrijwel het grootste gedeelte van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Middelburg bij de grote brand aldaar verloren zijn gegaan.

Wel heb ik een redelijk groot gedeelte terug kunnen vinden van de Zeeuwse voorouderen van mijn moeder, die niet uit Middelburg kwamen of waarvan toevalligerwijs wel documenten bewaard zijn gebleven. Hierbij behoort onder andere de tak van de familie van der Harst. Mijn overgrootvader was Jan Cornelis van der Harst, apotheker te Middelburg, doch zijn voorvaderen waren weer afkomstig uit Scheveningen, alwaar dus wel bruikbaar materiaal terug te vinden was.

Andere namen van moederskant zijn de van Boeckholts, afkomstig uit een familie die ik redelijk ver kon terugvinden en van Bochove, afkomstig uit de Hoekse Waard

Meer

Grootouders

Daniel van den Heuvel
Josina van den Broek
Lambertus Frederik Jansen
Maria van der Harst

 

Andere kwartierstaten

JAN WILHELMUS DE BRUIJN

Kwartierstaat van Jan Wilhelmus (Jan) de Bruijn, geboren 27 mrt 1917 te Rotterdam en overleden 10 februari 2004 in Capelle aan den IJssel.

Hij was getrouwd met mijn tante Adriana Elizabeth van den Heuvel

Meer

CORNELIS HENDRICUS JOHANNES MAAGDENBURG

Kwartierstaat van Cornelis Hendricus Johannes (Con) Maagdenburg, geboren 19 juli 1919 te Schiedam en overleden 6 juli 1977 te Rotterdam.

Hij was getrouwd met mijn tante Adriana Elizabeth van den Heuvel

Meer

METJE CORNELIA GEERTRUIDA BEKKER

Kwartierstaat van Metje Cornelia Geertruida (Meta) Bekker, geboren 18 augustus 1920 te Rotterdam en overleden 2 maart 1975 te Rotterdam.

Zij was getrouwd met mijn oom Daniël van den Heuvel

Meer

ANTHONIE VAN BALLEGOOIJEN

Kwartierstaat van Anthonie (Toon) van Ballegooijen, geboren op 31 juli 1925 te Rotterdam en overleden op 10 mei 1999 te Almere.

Hij was getrouwd met mijn tante Cornelia Hendrika van den Heuvel

Meer

JOHANNES GERARDUS BOEHLÉ

Kwartierstaat van Johannes Gerardus (Gerard) Boehlé, geboren op 6 juli 1927 te Rotterdam en overleden op 27 juni 2010 te 's Gravenhage.

Hij was getrouwd met mijn tante Marie van den Heuvel

Meer

LEENDERT DINARDUS KLOK

Kwartierstaat van Leendert Dinardus (Leen) Klok, geboren 17 december 1917 te Rockanje en overleden 20 juni 2011 te Rotterdam.

Hij was getrouwd met mijn tante Johanna Jacoba Jansen

Meer

 


Diverse foto's van mijn familieleden

Een van de leuke dingen van het samenstellen van een stamboom is het verzamelen van fotomateriaal

Gedurende de tijd van mijn stamboomonderzoek ben ik ook tegen veel fotomateriaal aangelopen. Sommige daarvan waren in het bezit van mijn ouders maar ook van andere mensen, zoals Paulus Jansen, de neef van mijn moeder, hebben mij veel materiaal bezorgd

Ook heb ik diverse mensen, die op een of andere wijze ver aan mij verwant zijn, benaderd met de vraag of zijn nog over fotomateriaal beschikten

Zo kwam ik onder andere aan foto's van de zussen en broer van mijn grootmoeder aan vaderszijde. Op deze wijze heb ik aardig wat materiaal verzameld

Een deel van mijn fotocollectie treft u hier aan, veel plezier tijdens het kijken!

1 / 88
50 jarig huwelijksfeest van Hendricus van den Heuvel en Adriana Elizabeth van Kalken in 1931
2 / 88
Jan Hendricus van den Heuvel en Frederik van den Heuvel in 1968
3 / 88
Frederik -, Hendricus - en Jan Hendricus van den Heuvel in 2016
4 / 88
Henriette Louise Jansen en Johanna Jacoba Jansen in 1927
5 / 88
Maria van der Harst met Frederik van den Heuvel in 1956
6 / 88
Henriette Louise Jansen met Jan Hendricus - en Frederik van den Heuvel 1962
7 / 88
Maria van der Harst in 1904
8 / 88
Gustaaf Adolf van der Harst, Anna Adriana van der Harst en Johannes Jacobus van der Harst
9 / 88
Adriana Elizabeth van Kalken, Johanna Adriana van den Heuvel en Adriana Hendrika de Bree met kind
10 / 88
Johanna Jacoba Peters en Jan Cornelis van der Harst bij hun verloving op 18-02-1889
11 / 88
Huwelijk Hendricus van den Heuvel - Henriette Louise Jansen in 1952
12 / 88
Adriana Elizabeth van den Heuvel en Jan Wilhelmus de Bruijn in 1948
13 / 88
Henriette Louise -, Johanna Jacoba -, Maria van der Harst en Lambertus Frederik Jansen in 1934
14 / 88
Hendricus van den Heuvel en Adriana Elizabeth van Kalken 1931
15 / 88
Nelius van den Broek en Cornelia van der Hoeven
16 / 88
Hendricus van den Heuvel in 1953
17 / 88
Huwelijk Jacobus Jansen Henriette Louise van Boeckholt
18 / 88
Johanna Jacoba Peters
19 / 88
Hendricus van den Heuvel en Adriana Elizabeth van den Heuvel in 1950
20 / 88
Daniel -,Johannes Adrianus -,Hendricus Johannes - en Adrianus van den Heuvel in 1917
21 / 88
Josina van den Broek en Jantje Ottenhof
22 / 88
Hendricus van den Heuvel in 1950 na thuiskomst Indonesie
23 / 88
Familie van Daniel van den Heuvel en Josina van den Broek in 1947
24 / 88
Jan Hendricus - en Frederik van den Heuvel in 1966
25 / 88
Adriana Anna Agelink van Rentergem, Jan Cornelis van der Harst, Johanna Jacoba Peters en NN Peters in 1888
26 / 88
Lambertus Frederik - en Johannes Willem Nicolaas Jansen 19 augustus 1917
27 / 88
Cornelia van den Hoeven en Pieter Rietveld
28 / 88
Lambertus Frederik -, Cornelia Susanna - en Johannes Willem Nicolaas Jansen 23 april 1902
29 / 88
Jacobus Carolus Jansen
30 / 88
Maria van der Harst en Lambertus Frederik Jansen in 1918
31 / 88
Huwelijk Gustaaf Adolf Peters en Anna Adriana Agelink van Rentergem
32 / 88
Daniel van den Heuvel en Josina van den Broek
33 / 88
Johanna Jacoba Jansen en Henriette Louise Jansen in 1936
34 / 88
Lambertus Frederik Jansen en Johannes Willem Nicolaas Jansen in april 1899
35 / 88
Hendricus van den Heuvel in 1947
36 / 88
Huwelijk Lambertus Frederik Jansen en Maria van der Harst in 1922
37 / 88
25 jarig huwelijk Hendricus van den Heuvel en Henriette Louise Jansen in 1977
38 / 88
Daniel van den heuvel in 1917
39 / 88
Adriana Elizabeth van Kalken
40 / 88
Johannes Willem Nicolaas Jansen
41 / 88
Jan Cornelis van der Harst
42 / 88
Henriette Louise Jansen in 1953
43 / 88
Maria van der Harst in 1898
44 / 88
Maria van der Harst en Henriette Louise van den Heuvel-Jansen in 1939
45 / 88
Gustaaf Adolf Peters
46 / 88
Henriette Louise Jansen en Jacoba Jansen in 1999
47 / 88
Neven en nichten Jansen
48 / 88
Hendricus van den Heuvel en Jan Hendricus van den Heuvel in 1960
49 / 88
Maria van der Harst in 1969
50 / 88
Lambertus Frederik Jansen en Maria van der Harst in 1969
51 / 88
52 / 88
53 / 88
54 / 88
55 / 88
56 / 88
57 / 88
58 / 88
59 / 88
60 / 88
61 / 88
62 / 88
63 / 88
64 / 88
65 / 88
66 / 88
67 / 88
68 / 88
69 / 88
70 / 88
71 / 88
72 / 88
73 / 88
74 / 88
75 / 88
76 / 88
77 / 88
78 / 88
79 / 88
80 / 88
81 / 88
82 / 88
83 / 88
84 / 88
85 / 88
86 / 88
87 / 88
88 / 88

Brieven van mijn voorvader Johannes Eduard Jansen

Tijdens een bezoek aan een neef van mijn moeder stuitte ik op een enorme schat aan prachtig materiaal voor mijn onderzoek

De vader van mijn neef had ooit al eens onderzoek naar de Jansen-tak van de stamboom gedaan en had allerlei fotomateriaal maar beschikte ook over allerhande correspondentie. Daaronder zaten ook een aantal brieven van mijn oudvader, Johannes Eduard Jansen.

Johannes Eduard Jansen, geboren in Rotterdam op 19 mei 1801 en gehuwd met Diderika Helena Johanna Vergoes Houwens, vertrok in maart 1842 met de noorderzon. Hij ging via Le Havre (toentertijd Havre La Glace) met het schip de Louis Philippe naar de Verenigde Staten, zijn vrouw en kinderen achterlatend

Zijn brieven, verstuurd vanuit Le Havre en daarna vanuit de VS zijn hier te lezen.

In de brieven geeft Johannes onder andere de redenen voor zijn vertrek en beschrijft hij de zeilreis naar de VS. Naast zijn persoonlijke omstandigheden, beschrijft hij ook het leven in de Verenigde Staten in de jaren 1842-1845.

Zijn laatste brief is uit juli 1845. Wat er daarna met hem is gebeurd is onbekend. Hij is in ieder geval nooit meer teruggekeerd naar Nederland en staat in diverse Nederlandse akten van de burgerlijke stand dan ook vermeld als 'afwezig'

Tussen de brieven van Johannes Eduard zat ook nog een brief van zijn zoon, gericht aan zijn vader in Amerika. Deze is kennelijk nooit aan hem gestuurd anders had deze nooit tussen de correspondentie kunnen zitten. Ik denk dat moeder Diderika haar nog jonge zoon een brief aan zijn verdwenen vader heeft laten schrijven maar deze nooit heeft verzonden.


Enkele van mijn voorouders

Hendricus vd Heuvel

Geboren 5-2-1859 te Rotterdam en overleden op 18-11-1936 te Rotterdam

Maria Baron

Geboren 4-1-1838 te Schiedam en overleden op 14-7-1921 te Schiedam

Gustaaf A. Peters

Geboren 25-11-1841 te Vlissingen en overleden op 17-7-1878 te Oost Souburg

Cornelia S. van Bochove

Geboren 29-3-1834 te Rotterdam en overleden op 21-8-1921 te Rotterdam


Meest voorkomende namen
Fotomateriaal gezocht

Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.

Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!

Neem contact op

Contactformulier

Meer informatie

Heeft u meer informatie over op deze site voorkomende personen, aarzel dan niet om contact op te nemen!

Dit is ook het geval als u eventueel privacy-gevoelige informatie verwijderd wilt hebben