Welkom op de genealogiepagina van Jan Hendricus van den Heuvel

Aanmelden | Registreer uzelf

Ik ben Jan Hendricus van den Heuvel, geboren op 31 mei 1959 te Rotterdam.Op deze pagina's vindt u mijn familiegeschiedenis in de vorm van een uitgebreide kwartierstaat.

Pas op latere leeftijd, in 2011 ben ik naar het noorden van het land getrokken, eerst naar IJmuiden, daarna Alkmaar en sinds juni 2016 ben ik woonachtig in Heerhugowaard. Het grootste gedeelte van mijn familiegeschiedenis speelde zich echter af in Rotterdam en omstreken, daar liggen dus mijn 'roots'

In 2009 ben ik begonnen met het stamboomonderzoek. Achteraf gebleken te laat want vele bronnen, die mij nog fraaie verhalen en anekdotes hadden kunnen vertellen, waren toen al overleden. Gelukkig waren mijn ouders toen nog steeds gezond en met enkele gegevens van hen, ben ik destijds begonnen aan het onderzoek, dat heden ten dage nog steeds doorgaat

Op deze pagina's treft u de familiegeschiedenis van mijn vaderskant (de Van Den Heuvels) en die van mijn moederskant (de Jansens) aan. Maar het onderzoek heeft zich niet beperkt tot die twee namen, er is ook een uitgebreide tak van bijvoorbeeld de Schiedamse families van den Broek, van der Hoeven en Baron, de voorouders van mijn oma van vaderszijde, Josina van den Broek

Bij mijn moederskant liep ik helaas al snel vast met mijn onderzoek. Niet omdat Jansen een veelvoorkomende naam is maar omdat een van de voorvaderen, te weten Johann Eden Jansen uit het Oost-Friese Hohenkirchen afkomstig was. De "Kirchebucher" van die gemeente leverden enkele gegevens op inzake zijn geboorte- en doopdatum alsmede die van zijn ouders. Helaas zijn daar geen verdere gegevens meer van terug te vinden. Mijn grootmoeder van moederszijde was afkomstig uit Middelburg en ook daar liep ik bij het nazoeken van sommige takken vast omdat gedurende de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog vrijwel het grootste gedeelte van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Middelburg bij de grote brand aldaar verloren zijn gegaan.

Wel heb ik een redelijk groot gedeelte terug kunnen vinden van de Zeeuwse voorouderen van mijn moeder, die niet uit Middelburg kwamen of waarvan toevalligerwijs wel documenten bewaard zijn gebleven. Hierbij behoort onder andere de tak van "van der Harst". Mijn overgrootvader was Jan Cornelis van der Harst, apotheker te Middelburg, doch zijn voorvaderen waren weer afkomstig uit Scheveningen, alwaar dus wel bruikbaar materiaal terug te vinden was.


Vier generaties Jansen: van links naar rechts: Johan Willem Nicolaas Jansen (1832-1897), zijn zoon Jacobus Carolus Jansen (1868-1943), zijn kleinzoon Lambertus Frederik Jansen (1896-1979) en zijn achterkleindochter (mijn moeder) Henriette Louise Jansen (1927-2014)


Tijdens een bezoek aan de neef van mijn moeder, de heer Paul Jansen uit Bergschenhoek, stuitte ik op een geweldige schat aan materiaal. Dit is ooit door zijn vader, de broer van mijn grootvader van moederskant, verzameld. Naast een grote hoeveelheid fotomateriaal van de familie Jansen en de familie van Bochove bestond deze ook nog uit een grote hoeveelheid schriftelijk materiaal, waaronder correspondentie van de door mij verloren gewaande betovergrootvader van mijn moeder, Johan Eduard Jansen (geboren 1801 te Rotterdam, omstreeks 1842 vertrokken naar de Verenigde Staten, zijn vrouw en kinderen achterlatend.


Drie huwelijken, van links naar rechts: mijn grootouders van moederszijde Lambertus Frederik Jansen en Maria van der Harst, mijn ouders Hendricus van den Heuvel en Henriette Louise Jansen en mijn grootouders van vaderszijde Daniel van den Heuvel en Josina van den Broek


Verder was er nog divers materiaal aanwezig van de voorvaderen van mijn overgrootmoeder Henriette Louise van Boeckholt, geboren te Toboali in het toenmalige Nederlands-Indie. Haar vader, Hendrik David van Boeckholt was daar werkzaam als administrateur van de tinmijnen. In de correspondentie zaten diverse stukken waaruit onder ondere bleek dat Hendrik David in Nederlands-Indie twee keer getrouwd is geweest. Deze gegevens heb ik in Nederland nergens terug kunnen vinden. Het eerste huwelijk van Hendrik David van Boeckholt bleef kinderloos omdat zijn vrouw al vrij snel na het huwelijk overleed. Hendrik David zelf liet er geen gras over groeien en hertrouwde binnen een jaar met Lambertina Frederika Propping, de moeder van Henriette Louise en naamgeefster van mijn grootvader, Lambertus Frederik Jansen.


Vier generaties van den Heuvel: van links naar rechts: Hendricus van den Heuvel (1859-1936), Daniel van den Heuvel (1894-1971), Hendricus van den Heuvel (1926-), Jan Hendricus van den Heuvel (1959-)


De familie van mijn vaders kant, de van den Heuvels, waren iets eenvoudiger te traceren. Ten tijde van het begin van mijn onderzoek woonde ik nog in Rotterdam en het grootste gedeelte van de van den Heuvels heeft daar gewoond. Gerrit van den Heuvel, geboren op 2 augustus 1751 in Tiel, was de eerste van den Heuvel, die naar Rotterdam trok en sindsdien is de familie daar gebleven. De familie van de moeder van mijn vader (Josina van den Broek, geboren 4 februari 1893)was grotendeels afkomstig uit Schiedam. Het onderzoek heeft aan die kant een familielegende ontluisterd: ooit ging het verhaal dat mijn betovergrootouders (Pieter van den Broek en Josina Kalkman) tegelijkertijd het leven hebben gelaten en er in de krant het bericht had gestaan dat ze na een huwelijk van 63 jaar trouw tot in den dood waren. Al snel bleek uit de overlijdensaktes van het echtpaar dat Josina Kalkman op 17 februari 1911 en Pieter van den Broek op 19 februari 1911 is overleden. Krantenberichten heb ik wel teruggevonden: ze werden samen op dezelfde dag begraven.

De 12 kinderen van Hendricus van den Heuvel en Adriana van Kalken in 1908. Daarnaast nog op de foto hun eerste schoonzoon en kleinkind


Naast mijn directe familielijn kunt u op deze pagina's ook nog de voorouders van mijn (aangetrouwde) ooms en tantes aantreffen. Het gaat dan om de aangetrouwden van de broers/zussen van mijn vader en van de zus van mijn moeder.

Het betreft hier (beperkte) kwartierstaten van de volgende families:

Jan Wilhelmus de Bruijn (geboren 27-03-1917 te Rotterdam)
Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg (geboren 19-07-1919 te Schiedam)
Metje Cornelia Geertruida Bekker (geboren 18-08-1920 te Schiedam)
Anthonie van Ballegooijen (geboren 31-07-1925 te Rotterdam)
Johannes Gerardus Boehle (geboren 09-03-1930 te Rotterdam)
Leendert Dinardus Klok (geboren 17-12-1917 te Rockanje)


50-jarige bruiloft Hendricus van den Heuvel en Adriana van Kalken in 1931: het echtpaar met kinderen en kleinkinderen


Top 25 achternamen op deze website


Contact

email imageAls u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.

Taal

Stamboom

Zoek